Similar Page Checker

Si funksionon

Motoret e kerkimit penalizojne rende webfaqet qe permbajne artikuj/postime te duplikuara. Permbajtja ne faqen tende mund te jete e ngjashme me faqe te tjera ne internet, ose nen-faqe nga vete websiti jot mund te kene ngjashmeri me njera tjetren.

Ky mjet lejon qe te percaktohet pergjindja e ngjashmerise midis dy faqeve.

Nuk mund te percaktohet nje perqindje e sakte per te cilen nje faqe web qe ka ngjashmeri me nje tjeter do te penalizohet nga motoret e kerkimit, por ajo qe duhet patur parasysh eshte qe kjo perqindje duhet te jete sa me e ulet te jete e mundur.

Similar Page Checker
Enter First URL

Enter Second URL