Sherbimet

Sherbime Faqe Interneti, SEO, Mirëmbatje

Shërbimet që ofroj janë si më poshtë:

  • Faqe Interneti – Ndërtim nga fillimi, modifikime në kod & ndryshime në dizajn
  • Search Engine Optimization – Optimizim i posaçëm i përmbajtjes së faqes tuaj të internetit për vizibilitet me të lartë në kërkimet në Google.
  • Menaxhim faqesh në Facebook, Instagram, Twitter – Postime të skeduluara për angazhim më të madh të followersave/likeve, rritje të numrin të followersave/likeve
  • Postime në blog/gazetë online – Postim online dhe ne format web të postimeve të ndryshme në për blogs dhe gazeta online
  • Mirëmbajtje Faqesh Internet ose Blogs – Postime të skeduluara, përditësime për te rritur sigurinë, hedhje materialesh të ndryshme online (foto, video, dokumenta)

Për më tepër informacion mund të më kontaktoni nepërmjet formularit më poshtë:

sherbime faqe interneti

forma e kontaktit ne sherbimet web design
  • Nëse keni një faqe interneti, shkruani adresen sipër.