Çfarë është XAMPP ose WAMP?

XAMPP, WAMP është një platformë Open-Source e cila përmban një web server të instaluar në localhost. Kjo paketë është zhvilluar nga Apache friends dhe konsiston kryesisht nga Apache HTTP Server, MySQL Database si dhe një interpretues të script-eve të gjuhëve të programimit PHP dhe Perl.

(Affiliate link)