Çfarë është UTM?

UTM (Urchin Tracking Module) është një kod i thjesht të cilin mund ta integroni në një URL për të gjurmuar burimin (source), mjedisin (medium) dhe emrin e fushatës së marketingut (campaign name) të një linku. Kjo e lejon Google Analytics të shfaq raporte më të detajuara e të sakta për sa i përket burimin e trafikut që merrni në websitin tuaj. Për të ndërtuar një custom URL ju mund të përdorni Google URL Builder ose pluginin Google Analytics URL Builder që instalohet në Google Chrome.

(Affiliate link)