Çfarë është një Web Server?

Një web server është një teknologji e fushës së informatikës e cila proçeson kërkesa (requests) nëpërmjet HTTP/HTTPS, protokolit bazë në rrjetat kompjuterike qe luan rolin e distributorit në World Wide Web. Ky term mund ti referohet një sistemi të kompletuar kompjuterik, një pajisjeje, ose dhe një programi i cili pranon dhe kontrollon kërkesat HTTP/HTTPS.

(Affiliate link)