Çfarë është një Web Browser?

Një web browser (ose thjesht browser) është një aplikacion kompjuterik i cili merr, prezanton dhe komunikon me burime informacioni në Wordl Wide Web. Një burim informacioni identifikohet nga një URL/URI (Uniform Resource Identifier) dhe mund të jetë një web faqe, një image/video ose çfarëdo informacioni tjetër. Ka shumë lloj browserash që mund të përdorni. Më të njohurit janë Google Chrome, Mozilla Firefox dhe Opera.

(Affiliate link)